De doelgroep

Voor wie is het Getallenmaatje bedoeld?
Het Getallenmaatje is ontwikkeld voor de leerling die geen problemen heeft met begrip, inzicht en logisch redeneren maar wel problemen heeft met visueel ruimtelijk inzicht, auditieve en visuele informatieverwerking en auditief en visueel geheugen.

Het is speciaal geschikt als remediërend materiaal voor de leerling die moeite heeft met

  • de structuur van de getallen tot 100
  • de juiste schrijfwijze van de getallen tot 100
  • de plaatsbepaling van de tientallen en de eenheden binnen de getallen tot 100.

Wanneer de leerling regelmatig getallen omkeert en herinnerd moet worden aan de plaats van de tientallen en de eenheden, kan het Getallenmaatje uitkomst bieden.