De stappenplankaart

Bij het Getallenmaatje kan de Stappenplankaart gebruikt worden. Op de Stappenplankaart staat duidelijk aan de leerling uitgelegd hoe het beste omgegaan kan worden met het Getallenmaatje. Leerlingen die moeilijk uit zichzelf kunnen structureren hebben hier veel houvast aan.

De stappenplankaart die bij elk boekje bijgeleverd wordt, heeft twee zijden. Op de ene kant staat het stappenplannen dat helpt om het juiste getal samen te stellen en om het op te kunnen schrijven. Op de andere kant staat het stappenplannen dat laat zien hoe een getal samengesteld is en eruit ziet. Zodat de leerling weet hoe het getal uitgesproken moet worden.

Daarnaast zit er een opbouw in de stappenplannen van uitgebreid naar verkort. Dit gaat in vier stappen. Op het uitgebreide stappenplan staan 4 verticale kolommen.

In kolom 1 staat de afkorting van het handeling (b.v. zeggen). In de tweede kolom staat een picto die de handeling weergeeft. In de derde kolom staat het woord van de uit te voeren handeling.
In de vierde kolom staat de handeling omschreven. De leerling kan zo steeds meer de uitgebreide beschrijving loslaten.