Ermee werken

Werken met het Getallenmaatje
Al bladerend in het Getallenmaatje kan de leerling

  • het juiste getal samenstellen of
  • zien hoe een getal samengesteld is en eruit ziet.

Zowel de “tiental-bladen” als de “eenheden-bladen” worden van voor naar achter in de juiste volgorde gepresenteerd. Hierdoor ziet de leerling dat de getallen achter elkaar horen.

De leerling wordt alert gemaakt op de continuïteit van de getallen. Uiteindelijk wordt het juiste “eenheden-blad” op het juiste “tiental-blad” gelegd. Andersom is niet mogelijk.
De leerling ziet zo dat de tientallen en de eenheden hun eigen plaats hebben binnen het getal. De verschillende kleuren kunnen ondersteunen dit inzicht.

Een leerkracht of leerling kan ervoor kiezen om met de tientallen of met de eenheden te beginnen. Leerlingen zijn actief bezig om het getal te analyseren of te vormen. Hierbij ondersteunen ze zichzelf verbaal door het getal al handelend uit te spreken.
De doorlopende lijn van de getallen is per tiental en per eenhedenD aangegeven door steeds een stuk van de getallenlijn te laten zien.

Bij het Getallenmaatje hoort een filmpje waarop stapsgewijs te zien is welke handelingen de leerling moet maken bij een juist gebruik van het Getallenmaatje. De instructie is zowel bedoeld voor de leerkracht als voor de leerling.

Het filmpje kan door een leerling zelfstandig bekeken worden, waarbij het gelijktijdig de stappen met zijn eigen Getallenmaatje kan uitvoeren.

Er is een filmpje met de instructie voor het Getallenmaatje tot 20 en een voor het Getallenmaatje tot 100.