Getallenmaatje tot 100

Het getallenmaatje tot 100 kan het best worden ingezet in de fase waarin de methode de getallen tot 100 aanbiedt. Dit moment kan per methode verschillen.
Weet u van uw leerlingen dat zij moeite gaan hebben bij deze stap, zet het Getallenmaatje dan in als pre-teaching.
Wilt u het Getallenmaatje tot 100 remediërend inzetten, doe dit dan zo snel mogelijk! Bij het Getallenmaatje tot 100 hoort een instructiefilmpje voor de leerlingen.