Hoe in te zetten

Hoe kan het Getallenmaatje ingezet worden?
Het Getallenmaatje is gemaakt voor de individuele leerling maar kan zeker ook klassikaal gebruikt worden. Het Getallenmaatje is eenvoudig en vlot te gebruiken en prikkelt de leerling om het snel in te schakelen. Het is een kleine aanpassingen waar de leerling weinig moeite voor hoeft te doen en die een wereld van verschil kan betekenen.

  • Het Getallenmaatje bij het aanleren van de getallen. Het Getallenmaatje kan ingezet worden zodra de getallen tot en met 20 of tot en met 100 geïntroduceerd worden. Wanneer het Getallenmaatje hierbij direct ingeschakeld wordt leren de leerlingen spelenderwijs en automatisch de positiebepaling van de getallen.
  • Het Getallenmaatje als remediërend materiaal. Leerlingen met rekenproblemen halen onvoldoende resultaten uit de reguliere methodes. Doordat de rekenvaardigheden van de leerling en het tempo en de verwachtingen van de rekenmethode niet aansluiten bestaat de kans dat de rekenproblemen steeds groter worden. Zwakke rekenaars hebben naast meer uitleg, oefening en herhaling ook juist een andere aanpak nodig.
  • Het Getallenmaatje en pre-teaching. Het Getallenmaatje kan ook prefect ingezet worden bij pre-teaching. Als een leerling voorbereid is voordat de klas aan een taak begint, kan hij of zij beter meedoen.

Het Getallenmaatje is niet ontwikkeld om leerlingen er bewerkingen mee te laten maken. Wanneer een leerling hier toch gebruik van maakt, moet de leerkracht dit proces goed begeleiden. Het kan zijn dat een leerling hier (tijdelijk) steun uit haalt. Het advies is dan om te observeren of bij deze leerling de bewerking geen trucje wordt maar de leerling de getallen blijft zien in relatie tot hoeveelheden en de plaats van de getallen binnen de getallenlijn.

Natuurlijk blijft de leerkracht de “positief sturende kracht” bij het gebruik van het Getallenmaatje.