Hoe is KWAAK ontstaan?

Vanuit een jarenlange praktijkervaring met leerlingen binnen het Speciaal Onderwijs heb ik ervaren dat leerlingen met rekenproblemen het rekenen tot 10 redelijk vlot onder de knie krijgen maar dat het rekenen tot 20 en het rekenen tot 100 vaak problemen geeft. Als basis voor het maken van bewerkingen bij het rekenen tot 20 en tot 100 moet de leerling inzicht in de getallenlijn hebben en moet het de structuur van de getallen doorhebben.

Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het voorkomen van rekenproblemen. Het Getallenmaatje voorkomt in de allereerste fase dat leerlingen zich verkeerde of onhandige rekenstrategieën eigen leren maken. Met andere woorden; rekenproblemen kunnen in veel gevallen voorkomen is wanneer er op tijd adequaat gehandeld wordt waarbij het inzetten van het Getallenmaatje een goede stap is.

Ook voor de leerlingen die steeds de plaats van de eenheden en de tientallen verwisselden is het Getallenmaatje ontwikkeld. Mijn motivatie om het Getallenmaatje in te zetten is dat het beter is om te proberen om met andere middelen dan de methode aangeeft, het doel te bereiken, dan dat de leerling afhaakt voor het rekenen.

Daarnaast kan het Getallenmaatje prima klassikaal ingezet worden bij het leren van de Getallen tot 20, tot 100 of tot 1000!

De leerkracht kan bij het gebruik van het Getallenmaatje vol vertrouwen een verwachting van succes uitspreken bij de leerling. En de leerling complimentjes geven voor de behaalde resultaten!

Ik hoop dat veel leerlingen in de toekomst de complimentjes gaan ontvangen die ze verdienen bij het gebruik van het Getallenmaatje.