Samengevat / In het kort
Het getallenmaatje in het kort
 • Het Getallenmaatje is een geregistreerd model. Vanuit Lage Mierde worden de Getallenmaatjes verzonden aan het onderwijs, Remedial Teaching praktijken en aan de ouders-verzorgers van de leerlingen.
 • Het Getallenmaatje is een rekenhulpmiddel voor leerlingen van de basisschool, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
  Het Getallenmaatje is een getallenstructuurboekje waarbij leerlingen de structuur van de getallen van 10 tot 100 leren.
 • Het leert ze greep te krijgen op getallen en hoeveelheden.
 • Het doel is een handig, eenvoudig en werkbare oplossing te zijn die leerlingen in staat stelt getallen inzichtelijk te krijgen waardoor er mogelijk problemen bij het rekenen voorkomen of verminderd kunnen worden.
 • De leerling is actief bezig om de getallen de construeren en krijgt hierbij de kans om al onderzoekende het positiestelsel van de getallen te leren.
 • Het Getallenmaatje past bij de rekenvermogens van speciale leerlingen.
 • Het Getallenmaatje is zelfcorrigerend.
 • Het Getallenmaatje kan methodeonafhankelijk gebruikt worden.
 • Het Getallenmaatje is geschikt voor kinderen die kleurenblind zijn en geen goed onderscheid kunnen maken tussen de kleuren rood en groen.
 • Het op tijd inzetten van het Getallenmaatje kan rekenproblemen voorkomen of verkleinen en het rekeninzicht vergroten.
 • De inzet van het Getallenmaatje biedt als remediërend materiaal een andere weg als de standaardaanpak niet werkt.
 • Er zijn verschillende Getallenmaatjes, van 0 tot en met 20, van 0 tot 100 en van 0 tot 1000.
 • Het Getallenmaatje past binnen een rekenvriendelijk schoolklimaat.