Het doel

Wat kan het Getallenmaatje voor de leerling betekenen?
Rekenonderwijs staat op veel scholen elke dag op het programma. Ook van de leerling met rekenproblemen, wordt dan verwacht dat het activiteiten uitvoert die moeilijk zijn om te doen, niet leuk zijn om te doen en geen succeservaringen opleveren. Hierdoor kan de leerling weer andere problemen bij het rekenen ontwikkelen. Zoals een verminderde motivatie. Waardoor de taakgerichtheid, aandacht en concentratie ook minder worden.

Hierdoor ontstaat mogelijk een vertraagd werktempo, kan de leerling meer impulsief gaan handelen en verdwijnt de motivatie om het eigen werk te controleren.

Deze structurele rekenproblemen kunnen een sterke, positieve impuls krijgen wanneer ze aangepakt worden door middel van een aangepast leerprogramma met kleinere leerstappen, een concrete benadering en extra instructie, herhaling en oefening. Het Getallenmaatje is hierbij voor de leerling een uitstekend hulpmiddel.

De leerling wordt aangesproken op zijn eigen niveau en mogelijkheden en krijgt weer vertrouwen in zijn of haar kunnen. De individuele leerling kan door gebruik te maken van zijn Getallenmaatje zijn zelfredzaamheid en zelfvertrouwen vergroten.